කොළඹ වරාය පරිශ්‍රයේ සියලු ආනයන භාණ්ඩ නිෂ්කාශන කටයුතු විද්‍යුත් ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ

කොළඹ වරායේ සියලු ආනයන නිෂ්කාශන කටයුතු අන්තර්ජාල පහසුකම් යටතේ විද්්‍යුත් ගෙවීම් ලෙසින් (e-payment) සිදුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ. වරාය භාවිත කරන්නන් හට සිය […]

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ කොවිඞ් මර්දනය සඳහා වූ නව මාර්ගෝපදේශය එළිදකියි

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබූ කොවිඞ් 19 රෝගය වැළක්වීමේ මාර්ගෝපදේශයේ දෙවැනි සංස්කරණය පසුගිය ජනවාරි 13 වැනි දින එළි දක්වනු ලැබී ය. පිටු විසි […]

இலங்கை துறைமுக அதிகார சபையின் கொவிட் ஒழிப்புக்கான புதிய வழிகாட்டி வெளியிடப்படல்

இலங்கை துறைமுக அதிகார சபையினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள covid-19 நோய் தவிர்ப்பதற்கான வழிகாட்டியின் இரண்டாவது பதிப்பு கடந்த ஜனவரி மாதம் 13ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்டது. 28 பக்கங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட இந்த வழிகாட்டியின் ஊடாக இலங்கை துறைமுக அதிகார […]