ත්‍රිකුණාමලය වරායේ රාත්‍රි මෙහෙයුම් ආරම්භ කරයි

 ලෝකයේ ස්වාභාවික වරායන් අතරින් පස්වන විශාලතම වරාය ත්‍රිකුණාමල වරාය වේ .ඉතිහාස ගත තොරතුරු වලට අනුව පුරාණ “ගෝකන්න” ලෙසින් හැඳින් වූයේ ත්‍රිකුණාමලය වරාය ලෙස බව හඳුනාගෙන ඇත. […]

ජපානයේ විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කොළඹ වරායේ විශේෂ නිරීක්‍ෂණයක

ජපාන විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය තකේයි ෂුන්සුකේ (Takei Shunsuke) මැතිතුමා පසුගියදා කොළඹ වරායේ විශේෂ නිරීක්‍ෂණ චාරිකාවක නිරත විය. මේ වන විට කොළඹ වරායේ සිදු කරමින් පවතින […]