ලෝකයේ විශාලතම බහලු නෞකාව කොළඹට

ලොව විශාලතම බහලු නෞකා ගණයට අයත්වන Ever Ace බහලු නෞකාව කොළඹ වරායේ කොළඹ ජාත්‍යන්තර බහලු පර්යන්තය (CICT) වෙත ප්‍රථම වරට පැමිණීම 2021.10.05වැනි දින සිදු විණි. එවර් ග්‍රීන් නැව් […]

MV Thalassa Patris නෞකාවේ කාන්දු වූ අන්තරායකර බහලුව ගොඩ බෑමට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ක්‍ෂණිකව පියවර ගනී

සිංගප්පූරුවේ සිට යුරෝපය දක්වා සූවස් ඇල මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කිරීමට තිබූ EVERGREEN නෞකා ජාලයට අයත් MV Thalassa Patris බහලු ප්‍රවාහන නෞකාවේ අන්තරායකර බහලුවකින් කාන්දුවන දුමාරයක් පිළිබඳව එහි කාර්ය මණ්ඩලයට 2021 […]