‘වරාය අධිකාරියේ 600කට කොරෝනා’ පුවත අසත්‍යයක්

2021 අගෝස්තු 07 වන දින ජාතික පුවත්පත් හා සමාජ මාධ්‍යන් හී ,” වරාය අධිකාරියේ 600 කට කොරෝනා“, නමැති ශීර්ෂය යටතේ ප්‍රසිද්ධ කොට ඇති ප‍්‍රවෘත්තිය සම්පූර්ණ සාවධ්‍ය […]

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ 42 වන සංවත්සරය අභිමානවත්ව සැමරේ

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පිහිටුවා 2021 අගෝස්තු 01 වන දිනට වසර 42ක් පිරීම නිමිත්තෙන් වූ සංවත්සර සැමරුම අද දින (2021 අගෝස්තු 02) පැවැත්විණි.වරාය හා නාවික කටයුතු […]