ඇමරිකානු නියෝජිත පිරිසක් කොළඹ වරායේ සංචාරයක

ඇමරිකානු රාජ්‍ය නියෝජිතයින් පිරිසක් පසුගියදා කොළඹ වරායේ විශේෂ සංචාරයක නිරත විය. සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් ඬේවිඞ් රාන්ස් , ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනී අලයිනා ටිප්ලිට්ස් මැතිණිය , ශ‍්‍රී […]

කොළඹ වරාය ඇතුළු ලාංකේය වරායයන් වෙත පැමිණෙන සංචාරක මගී නෞකාවල කැපී පෙනෙන වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලාංකීය සංචාරක කර්මාන්තයට විශිෂ්ඨ දායකත්වයක් ලබා දෙන කොළඹ වරාය ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලාංකීය වරායයන් වෙත පැමිණෙන සංචාරක මගී නෞකා වල කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. ආසියානු, […]

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ජයබහලූ පර්යන්තයේ ප්‍රතිනැව්ගත මෙහෙයුම්වල විශිෂ්ඨ වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ජයබහලූ පර්යන්තයේ ප්‍රතිනැව්ගත බහලූ මෙහෙයුම් වල (Transshipment) කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. 2018 වර්ෂයේ පළමු මාස 9 තුළ ප්‍රතිනැව්ගත බහලූ මෙහෙයුම්වල 23.3% […]