ගුදම් පහසුකම් බහලූම් අංගන වරාය සැපයුම් පහසුකම් බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා කොළඹ වරායේ විශේෂ නිරික්‍ෂණයක

ගුදම් පහසුකම් බහලූම් අංගන වරාය සැපයුම් පහසුකම් බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා සිය අභිනව ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව, සිය ප‍්‍රථම වරාය නිරික්‍ෂණයට පසුගියදා එක්විය.

ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති කාර්යාලයේ දී කොට්ඨාශ ප‍්‍රධානීන් සඳහා පැවති විශේෂ හමුවට එක් වූ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා අනතුරුව කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය එතුමාගේ නිරික්‍ෂණට ලක් කළ අතර, ඉන්පසු ජයබහළු පර්යන්තය හා නියමු මධ්‍යස්ථානය සිය පරික්‍ෂාවට ලක් කළේ ය. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා, ‘‘කොළඹ වරායේ පහසුකම් සංවර්ධන කිරීම පිළිබඳ සිය අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී තිබෙන රාජකාරී ඉටු කිරීමට තමා ඇපකැප වන බැව් පැවසී ය. අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග-්‍යයේ දැක්ම ක‍්‍රියා පිළිවෙත අනුව යමින් වරාය ක්‍ෂේත‍්‍රයේ සංවර්ධන හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කෙරේ විශේෂයෙන් සිය අවධානය යොමු කරන බවත්, කොළඹ වරායේ පවතින පහසුකම් වර්ධනය කිරීම තුළ තවදුරටත් එමගින් විශාල ආදායමක් උපැද්දීමට හැකි බැව් තමා විශ්වාස කරන බවත් පැවසී ය.

තවද, ලෝකයේ වරාය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළ අගයක් කරා රැගෙන යාමට කොළඹ වරාය සතු ශක්‍යතාව පිළිබඳ තමා දැඩිසේ විශ්වාස කරන බවත්, ඒ සඳහා කඩිනමින් කොළඹ වරාය ඇතුළු ශ‍්‍රී ලාංකේය වරායයන්ගේ පහසුකම් පුළුල් කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් පැවසී ය. එමෙන්ම, ශ‍්‍රී ලාංකේය භූගෝලීය පිහිටීමේ ශක්‍යතාවයන් සහ ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ඉතාම විශිෂ්ට අත්දැකීම් සපිරි නිලධාරි මණඩලය සහ සේවක මහත්ම මහත්මීන් පිළිබඳව ද තමා බෙහෙවින් සංතෝෂයට පත්වන බවත් පැවසිය.

මෙම කොළඹ වරායේ නිරික්‍ෂණට රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඞී.ඞී. මාරතආරච්චි මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ නිලධාරි මහත්වරු රැසක් එක්වූ හ.


ගුදම් පහසුකම් බහලූම් අංගන වරාය සැපයුම් පහසුකම් බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා නැගෙනහිර පර්යන්තය නිරික්‍ෂණය කළ අවස්ථාව, මෙහිදී අධ්‍යක්‍ෂ (සේවා සැපයුම්) උපුල් ජයතිස්ස මහතා විසින් නැගෙනහිර පර්යන්තය පිළිබඳ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා වෙත තොරතුරු දක්වමින්

ඉහළ සේයාරුව: ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඡයබහලූ පර්යන්තය නිරික්‍ෂණය කළ අවස්ථාව. මෙහිදී අධ්‍යක්‍ෂ (සේවා සැපයුම්) උපුල් ජයතිස්ස මහතා විසින් නැගෙනහිර පර්යන්තය පිළිබඳ ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා වෙත තොරතුරු දක්වමින්

Leave a Reply

*

three × 1 =