ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නව සභාපතිවරයා ලෙස කපිතාන් කැප්පෙටිපොල පත්කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කපිතාන් නිහාල් කැප්පෙටිපොල මහතා අද දින (21.06.21) වරාය හා නාවික ගරු අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා […]