ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ නව හෙද නේවාසිකාගාරය විවෘත කෙරේ

ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ නව හෙද නේවාසිකාගාරය විවෘත කෙරේ තාක්ෂණික සහය සමගින්  ව්‍යාපෘතිය මෙහෙය වනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියයි   අංගොඩ පිහිටි ජාතික බෝවන රෝග […]

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් විපතට පත්වූවන් සිහිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් වරාය ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව චෛත්‍ය පරිශ්‍රයේදී පැවති වර්ෂ පූර්ණ සිහිපත් කිරීම ආගමික වතාවත් වලට මුල් තැන දෙමින් […]

සම්මුඛ සාකච්ඡා – අද දෙරණ

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනෙරාල්  දයා රත්නායක මහතා  අද දෙරණ රූපවාහිනී සේවයේ  බිග් ෆෝකස් වැඩ සටහනට සහභාගී වෙමින් දැක් වූ අදහස්.