කොරෝනා වෛරසය නිරෝධායන වැඩසටහන වරාය සභාපති ජෙනරල් දයා…

මගී නෞකාවන්ගේ පැමිණෙන සංචාරකයින් හා එම නෞකාවල සේවක මහත්ම මහත්මීන්ගේ වෛද්‍ය වාර්තා නෞකාවේ කපිතාන්වරුන් මගින් ලබා ගෙන පරික්‍ෂා කිරීමත් මෙහිදී සිදුවේ. කොළඹ වරාය මගී පර්යන්තය වෙත පැමිණෙන සංචාරක මගී නෞකාවන්ගෙන් මෙරට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ සෞඛ්‍ය පහසුකම්…