සෞඛ්‍යාරක්‍ෂිත ක‍්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 41 වැනි සංවත්සරය සමරයි

කෝවිඞ් -19 ව්‍යවසන තත්ත්වය දරුණුතම අවදියේදී ත්, කලාපීය වරායයන් අභිබවා ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අඛණ්ඩව සේවා පවත්වා ගෙන යාමට හැකිවීම සියලූ දෙනා ලත් ජයග‍්‍රහණයක් ශ‍්‍රී ලංකා […]