වරාය පරිශ්‍රය තුළට රාජකාරී කටයුතු සඳහා පිවිසීමට කිසිඳු බියක් ඇති කර නොගන්න

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයකි.

ඔබ වරාය පරිශ්‍රය තුළට රාජකාරී කටයුතු සඳහා පිවිසීමට කිසිඳු බියක් ඇති කර නොගන්න.vරටේ උද්ගතව ඇති වසංගත තත්ත්වය හමුවේ පිටතින් පැමිණෙන පුද්ගලයින්ට හෝ වාහන සඳහා වරාය පරිශ්‍රය තුළට පිවිසීමට කිසිඳු අවසරයක් නොලැබේ.තවද යම් අයෙකුට වරාය පරිශ්‍රය තුළට පිවිසීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ මුව ආවරණ පැළඳීමෙන් හා අත් සේදීමෙන් පසුවය.ඒ සඳහාද කිසිඳු අඩුවකින් තොරව පහසුකම් සලසා ඇත.තවද ඔබ ප්‍රවාහනය සඳහා යොදාගන්නා රථ පැය 6 ක් ගිය පසු විෂබිජහරණය සිදු කරනු ලැබේ.

මේ සම්බන්ධව ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන්ද දැනුවත් කර හෙට දහවල වන විට පමා නොවී සේවය සඳහා වාර්තා කරන ලෙසට වරාය හා නාවික කටයුතු මාර්ග හා මහා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඉල්ලා සිටියි. ඔබ විසින් රටේ අත්‍යාවශ්‍යය මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියකට දායකත්වය සපයනු ලබන නිසා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය එයට බාධාවක් නොවේ. එමනිසා වරාය පරිශ්‍රය තුළ ඔබගේ ආරක්ෂාව හා සෞඛය තත්ත්වය සම්පුර්ණයෙන්ම සුරක්ෂිත බවද අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියි.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය තුළ පිහිටි CICT, CPS,SAGT පර්යන්තයන් තුළ මෙහෙයුම් කටයුතු අධිකව සිදුවන නිසා එම පර්යන්තයන්හි සේවයේ නියුතු සාමාජිකයින් තම රාජකාරිය සඳහා කිසිඳු බියකින් තොරව සේවයට වාර්තා කරන්න. මේ සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම්ද මේ වන විටත් සපයා තිබෙන බව අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් සදහන් කරයි

Leave a Reply

*

17 − 1 =