සේවකයින් සමග සාකච්ඡා වලින් පසු වරායේ සේවා අඛණ්ඩව

අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අද දින වරාය සේවකයින් හමුවී පැය පහකට අධික කාලයක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ සේවා පරිශ්‍ර වෙතට යමින් සේවකයින්ගේ අවශ්‍යතා සොයා බැලීය.

අද දින 2020.03.20 වරාය අධිකාරියේ සේවකයින් සමග කල සාකච්ඡා වලින් අනතුරුව ජනතාවගේ පරිභෝජන අවශ්‍යතා හා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සේවා මෙන්ම අනෙකුත් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ බාධාවකින් තොරව රටතුලට ගෙන්වීමට හා අඛණ්ඩව ජනතාව වෙත සැපයීම සදහා වූ ක්‍රියාවලිය පවත්වා ගැනීම සදහා දිගටම සේවයේ නිරත වීමට වරාය සේවකයින් කැමැත්ත පලකල බව වරාය හා නාවික කටයුතු මාර්ග හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු

අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අද දින වරාය සේවකයින් හමුවී පැය පහකට අධික කාලයක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ සේවා පරිශ්‍ර වෙතට යමින් සේවකයින්ගේ අවශ්‍යතා සොයා බැලීය. තවද අඛණ්ඩව සේවාවේ නිරත වනවානම් සේවකයින්ගේ සුරක්ෂිභාවය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසටත්,සෞඛ්‍ය ආරක්ශිතව සේවා පරිශ්‍රයන් පවත්වාගෙන යාමටත් ,ආරක්ශිතව ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසටත් අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ මහතාට සහ වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතාට උපදෙස් ලබාදෙන ලදී.

සේවයට පැමිනෙණ සේවකයින්ට පෞද්ගලික වාහන වලින් වරාය දොරටු තුලින් ඇතුළුවීමට අවසර ලබා දී ඇති අතර ජාතික හැදුනුම්පත හා ආයතනික හැදුනුම්පත පෙන්වා වරායට ඇතුළු විය හැක. එමෙන්ම ආයතනික හැදුනුම්පත ඇදිරිනීතිය බලපත්‍රයක් ලෙස භවිතා කළ හැක.

වරාය සේවකයින්ගේ පහසුව සදහා ප්‍රධාන පිවිසුම් මාර්ග 07ක බස් රථ යොදවා ඇත.
1.නුවර පාර – කෑගල්ල දක්වා
2.ගාලු පාර – අලුත්ගම
3.හයිලෙවල් පාර – මීපේ හන්දිය
4.මිනුවන්ගොඩ පාර – දිවුලපිටිය දක්වා ජාඇල හරහා
5.හොරණ පාර – හොරණ දක්වා.
6.පරණ පාර හංවැල්ල අවිස්සාවේල්ල දක්වා
7.කැලණි විහාර පාර කිරිදිවැල දක්වා

පාරිහෝජන හාඅත්‍යාවශ්‍ය සේවා මෙන්ම සෞඛ්‍ය ආරක්ශණ සේවාවන් සදහා වන භාණ්ඩ රට තුළට බාධාවකින් තොරව ගෙන්වීම හා බෙදාහැරීම සිදු කරන බැවින් ජනතාවට අනවශ්‍ය බියක් ඇති කර නොගන්නා ලෙස අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මහ ජනතාවගෙන් ඉල්ල සිටියි

Leave a Reply

*

3 × 4 =