தேசிய தொற்று நோயியல் நிறுவனத்தில் புதிய தாதியா் விடுதி திறந்துவைப்பு

தொழில்நுட்ப உதவியுடன் திட்டத்தினை முன்னெடுத்தது இலங்கை துறைமுக அதிகாரசபையே அங்கொடையில் அமைந்துள்ள தேசிய தொற்று நோயியல் நிறுவனத்தில் கடமை புரிந்து கொண்டு கொவிட்-19 தொற்றினை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் செயற்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் தாதியர்களின் விடுதி வசதிகளை விருத்தி செய்யும் […]