කොවිශිල්ඩ් එන්නත්කරණය කොළඹ වරායෙත් ආරම්භ කරයි

පවත්නා කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ රජය මගින් බෙදා හරින කොවිශීල්ඩ් (Covishield) ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත කොළඹ වරායේ සියළු කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ලබා දීම අද දින (2021.02.15) ආරම්භ කෙරිණි.
රටේ ආනයන අපනයන වෙළඳාමෙන් 97%ක පමණ ප්‍රතිශතයක් සිදුවන්නේ කොළඹ වරාය හරහා ය. SAGT/CICT/JCT යන පර්යන්තයන් හී අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙන නෞකා මෙහෙයුම් හා බහලු මෙහෙයුම් පවත්නා වසංගත තත්ත්වය යටතේ වුව ද සිදු කරයි.  දෛනිකව නෞකාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් සඳහා පර්යන්ත පහසුකම් සලසන කොළඹ වරාය ජාතික ආර්ථිකයේ ස්ථාවරභාවය සඳහා සුවිශාල දායකත්වයක් සපයයි.

මෙම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතාගේ පුද්ගලික මැදිහත්වවී මත, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග නිවාරණ අංශයේ දායකත්වයෙන් වරාය සේවක මහත්ම මහත්මීන් වෙත ද මෙම එන්නත ඉදිරි දින 07 තුළ ලබා දීමට නියමිත ය. 

මෙම  එන්නත් තොගය ලබා දීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් අනුමැතිය ලබා දී තිබීම ද විශේෂත්වයකි. ආරක්‍ෂක අංශ, සෞඛ්‍ය අංශ වලට පසුව රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස කොවිශීල්ඩ් එන්නත්කරණය සඳහා කොළඹ වරාය තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වරාය සේවක ප්‍රජාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් වෙත ස්තූතිය පුද කර සිටී.

එමෙන් ම කොළඹ වරාය තුළ ක්‍රියාත්මක සියළු පර්යන්ත සඳහා ද, ගාල්ල, ත්‍රිකුණාමලය ඇතුළු අනෙකුත් වරායයන් සඳහා ද මෙම එන්නත්කරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ය.

එන්නත්කරණ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන් ම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ වෛද්‍ය කොට්ඨාශය මගින් සිදු කෙරෙන අතර, ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියළු පහසුකම් සභාපති ජෙනාරාල් දයා රත්නායක මහතාගේ උපදෙස් පරිදි සපයා ඇත.
මෙම එන්නත්කරණය හේතුවෙන් කොළඹ වරාය කලාපය ඇතුළු අනෙනකුත් සියළු වරාය කොවිඩ් වලින් තොර වරායයන් ලෙස හැඳින්විය හැකි  වෙතැයි ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විශ්වාසය පළ කරයි.

Leave a Reply

*

16 − 8 =