වරායේ කිසිවෙකුට කොරෝනා නෑ – පීසීආර් සහ ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වෙයි

කොරෝනා වසංගතය මුළුමනින්ම තුරන් කිරීමේ ප්‍රධාන පියවරක් වන්නේ අහඹු ලෙස තෝරාගත් සමාජ කණ්ඩායම් පීසීආර් සහ ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂණ වලට ලක් කිරීම බව වසංගත රෝග විද්‍යාඥයින් සහ වෛරස් පිළිබඳ විශේෂඥයින් විසින් තහවුරු කර ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යායතනයේ නිලධාරීන් විසින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සහ කොළඹ වරායේ සේවය කරන සේවකයින් සහ කොළඹ වරාය භාවිතා කරන්නන් අතරින් 251 දෙනෙකු අහඹුලෙස තෝරාගෙන ඊයේ දිනයේදී පීසීආර් සහ ප්‍රතිදේහ පරික්ෂාවට ලක් කරනු ලැබීය. එම පරීක්ෂණ වලදී තහවුරු වී ඇත්තේ ඒ කිසිවකුටත් කොරෝනා වෛරසය අසාධනය වී නොමැති බවයි.

මේ අතර, කොළඹ වරායේ අයිඑස්පීඑස් (ජාත්‍යන්තර නැව් සහ වරාය පහසුකම් ආරක්ෂාව) සේවාව සඳහා අනුයුක්ත කොට ඇති ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නිලධාරීන් 150 දෙනෙකුද පිසීආර් සහ ප්‍රතිදේහ පරික්ෂා වලට ලක් කළ අතර ඔවුහු කිසිවෙකුටවත් කොවිඩ්-19 රෝගකාරක වෛරසය අසාධනය වී නැති බව තහවුරු වී ඇත.

සබැඳි පුවත්: කොළඹ වරාය භාවිතා කරන්නන් PCR සහ ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂණ වලට ලක් කෙරේ

  Share:

Leave a Reply

*

4 × 3 =