නෝර්වීජියන් ජේඩ් (Norwegian Jade ) අති සුඛෝපබෝගී මගී ප‍්‍රවාහන නෞකාව කොළඹ වරායට පැමිණෙයි

අන්තර්ජාතික ක්වන්ටාස් සංචාරක සඟරාව විසින් ශ‍්‍රී ලංකාව ලෝකයේ හොඳම සංචාරක ගමනාන්ත හතරෙන් එකක් ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අවස්ථාවක මෙම නෞකාව පැමිණීම අගය කරමු අතිරේක කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ […]