නෝර්වීජියන් ජේඩ් (Norwegian Jade ) අති සුඛෝපබෝගී මගී ප‍්‍රවාහන නෞකාව කොළඹ වරායට පැමිණෙයි

අන්තර්ජාතික ක්වන්ටාස් සංචාරක සඟරාව විසින් ශ‍්‍රී ලංකාව ලෝකයේ හොඳම සංචාරක ගමනාන්ත හතරෙන් එකක් ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අවස්ථාවක මෙම නෞකාව පැමිණීම අගය කරමු

අතිරේක කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ උපාලි ද සොයිසා

Norwegian Jade අති සුඛෝපභෝගී මගී ප‍්‍රවාහන නෞකාව අද 2019.12.08 වන දින කොළඹ වරායේ ( ETC) නැගෙනහිර පර්යන්තය වෙත සිය ප‍්‍රථම ආගමනය සටහන් කළාය. 2006 වසරේ මගී ප‍්‍රවාහනය සඳහා දියත් වන මෙම නෞකාව මගීන් 2402 සඳහා ද කාර්ය මණ්ඩලය ද ඇතුළුව පුද්ගලයින් 3,590 ක් සඳහා ගමන් කළ හැකිය. නෞකාවේ පළමු ආගමනය වෙනුවෙන් සිදුකල සමරුඵලක හුවමාරුව නෞකාවේ දී සිදුවිය.

ඒ සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අතිරේක කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ උපාලි ද සොයිසා, හාබර් මාස්ටර් නිර්මාල් ද සිල්වා යන මහත්වරුන් ද නෞකාවේ කපිතාන් ඉන්ජාර් ජෙලින් මහතා ද නෞකාවේ දේශීය නියෝජිත ආයතනය වන ප‍්‍රෘඩන්ෂල් ෂිපින් ලයින්ස් පුද්ගලික සමාගමේ සාමාන්‍යාධිකාරි සමන් අන්දරවැව හා එහි ඇන්ටන් රොද්‍රිගෝ යන මහත්වරුන් ද සහභාගී විය. මෙහිදී ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වෙනුවෙන් එහි අතිරේක කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ උපාලි ද සොයිසා මහතා හා නෞකාවේ කපිතාන් ඉන්ජාර් ජෙලින් මහතා අතර නෞකාව කොළඹ වරායට පැමිණීම සනිටුහන් කරමින් සමරුඵලක හුවමාරු කෙරිණි. එම අවස්ථාවේ දී අදහස් දක්වමින් ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අතිරේක කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ උපාලි ද සායිසා මහතා ප‍්‍රකාශ කොට සිටියේ අන්තර්ජාතික ක්වන්ටාස් සංචාරක සඟරාව විසින් ශ‍්‍රී ලංකාව ලෝකයේ හොඳම සංචාරක ගමනාන්ත හතරෙන් එකක් ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අවස්ථාවක මෙම නෞකාව පැමිණීම අගය කරන බවයි.

ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අතිරේක කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ උපාලි සොයිසා මහතා හා නෞකාවේ කපිතාන් ඉන්ජාර් ජෙලින් මහතා අතර සමරුඵලක හුවමාරු කරමින්.

නෝර්විජියානු ජේට් නෞකාව මත සමරුඵලක හුවමාරු කිරීමෙන් පසුව – ප‍්‍රෘඩන්ෂල් ෂිපින් ලයින්ස් පුද්ගලික සමාගමේ ඇන්ටන් රොද්‍රිගෝ හා එහි සාමාන්‍යාධිකාරි සමන් අන්දරවැව, නෞකාවේ කපිතාන් ඉන්ජාර් ජෙලින් (INGAR KJELLIN), ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ හාබර් මාස්ටර් නිර්මාල් ද සිල්වා, අතිරේක කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ උපාලි ද සොයිසා යන මහත්වරුන් හා නෞකාවේ උප කපිතාන්වරයා ඡුායාරූපයකට පෙනී සිටි අවස්ථාව.

Leave a Reply

*

three + 20 =