සෑම විටම අපේ ප්‍රමුඛත්වය ඔබ සියලුම දෙනාගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාවයි – කොළඹ නැව් තටාංගනය

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්වයට මුහුණ දීමේදී ආයතනය ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් කොළඹ නැව් තටාංගනය විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ මාධ්‍යය නිවේදනය. ආයතනයක් වශයෙන් අප සෑම විටම අපගේ සේවක […]

ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති පොලිස් බල ප්‍රදේශ වල සිටින වරාය සේවකයන් නැවත දැනුම්දෙන තුරු සේවයට වාර්තා නොකරන්න

UPDATED STORY දැනට පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති පොලිස් බල ප්‍රදේශ වල සිටින වරාය සේවකයන් නැවත දැනුම්දෙන තුරු සේවයට වාර්තා නොකරන්න. කොවිඞ් 19 අවධානමට ලක්වී ඇති ගම්පහ […]

ஜனாதிபதி கொவிட் 19 நிவாரண நிதியத்திற்கு துறைமுக அதிகாரசபை ஊழியர்களின் பங்களிப்பில் 18.6 மில்லியன் ரூபாகையளிப்பு

இலங்கை துறைமுக அதிகாரசபை ஊழியர்களின் பங்களிப்பில் ஜனாதிபதி கொவிட் 19 நிவாரண நிதியத்திற்கு நிதியினை கையளிக்கும் நிகழ்வு அண்மையில் இடம்பெற்றது. துறைமுக ஊழியர்களினால் வழங்கப்பட்ட நிதி மூலமாக 18.6 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான காசோலையினை ஜனாதிபதி […]