කොවිඩ්19 සැකකරුවකු නිසා වරායේ ජය බහලු පර්යන්තයේ කොටස් දෙකක මෙහෙයුම් නවතා ඇතැයි කීම බොරුවක්

ශ්‍රී ලංකා වරායට අයත් සියලුම පර්යන්ත වල මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ.

කොවිඩ් 19 රෝග ලක්ෂණ පහළ වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සේවය කරන සේවක මහත්මයෙකු නිසා වරායේ ජය බහලු පර්යන්තයේ පළමු සහ දෙවන අධියර වල මෙහෙයුම් නවතා දමා ඇතැයි අනිද්දා නමැති පුවත්පත සහ ඇතැම් සමාජ මාධ්‍යය ප්‍රසිද්ධ කොට ඇති පුවත ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් සියලුම පර්යන්ත වල මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ.

එබැවින්, මෙවැනි තීරණාත්මක අවස්ථාවක විවිධ කට කතා පදනම් කර ගනිමින් සාවද්‍ය පුවත් ප්‍රසිද්ධ කිරීමෙන් හෝ ප්‍රචාරණය කිරීමෙන් වළකින ලෙස  ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වගකිවයුතු පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

සේයාරුව : ජය බහලු පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් සිදුකරන අයුරු පෙන්වන මෙම සේයාරුව 2020 මැයි මස 03 වැනිදා ලබා ගත්තකි

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට සම්බන්ධ පුවත්  වාර්තාකිරීමේදී සත්‍යය තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා එහි සන්නවේදන සහ මහජන සමබන්ධතා කොට්ඨාශයේ නිලධාරීන් පහත දුරකථන වලින් සම්බන්ධ කර ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා වාරය අධිකාරිය ඉල්ලා සිටියි.

නලින් අපෝන්සු මහතා – ප්‍රධාන කළමනාකාර – ( 071 8688348)

නිලන්ත සිරිකුමාර මහතා – ජ්‍යෙෂ්ඨ  කළමනාකාර ( 0768606457 )

හර්ෂ පීරිස් මහතා – කළමනාකාර   ( 071 8688311)

කාව්‍යය ඉන්ද්‍රජිත් මහතා – සහකාර කළමනාකාර  ( 071 874 1662)

Leave a Reply

*

two × one =