කොළඹ වරායේ බහලූ මෙහෙයුම් අපේ‍්‍රල් (2019) මසදී 9.1% ප‍්‍රතිශතයකින් ඉහළට

පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසයේදී කොළඹ වරායේ බහළු මෙහෙයුම් ධාරිතාව 9.1%කින් වර්ධනය වී ඇත. මෙම වර්ධනය ලඟා කර ගැනීම සඳහා කොළඹ වරායේ, […]

Workshop on National Port Master Plan held in Colombo

The Asian Development Bank assisted national port master plan was explained to industry stakeholders today in Colombo. At the meeting, the Honourable Minister of Parts & Shipping and Southern Development Sagala Ratnayaka stressed the need for examining reasons for delays in decision-making at the Sri Lanka Ports Authority in the past few years and the importance of fast-tracking the process.