එම්.එස්.සි. මෙසීනා නෞකාවේ එන්ජින් කාමරය තුළ ඇතිවූ ගින්න

එම්.එස්. සි. මෙසීනා නෞකාවේ එන්ජින් කාමරය තුළ ගින්නක් ඇති වූ බව අද උදෑසන, ජුනි 25 2021, MRCC නිවේදනයක් නිකුත් කරණු ලැබීය. නෞකාවේ කාර්යය මණ්ඩලය විසින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් භාවිතා කොට ගින්න පාලනය කරනු ලැබීය. නමුත් එම ස්ථානයෙන් සුළු ධුමාරයක් තවමත් පිටවන බව නිරීක්ෂණය වේ.

නෞකාව සමග ඍජු සම්බන්ධීකරණය සඳහා තවමත් හැකි වී නැති නමුත් එය ආසන්නයේ ඇති එම්.එස්. සි. ඩෙයිලා නෞකාව අනතුරට ලක් වී ඇති නෞකාවට සහයෝගය ලබා දෙමින් ඒ සමග සම්බන්ධතා පවත්වනු ලබයි. අනතුරට ලක්වී ඇති නෞකාව පරික්ෂා කිරීම සඳහා ටග් යාත්‍රාවක් නෞකාව වෙත ලඟා වී ඇත. අනතුරට ලක්වන විට එම්.එස්. සි. මෙසීනා හම්බන්තොට සිට නාවික සැතපුම් 480 ක් ඈතින් යාත්‍රා කරමින් තිබුණි.

පසුගිය ජුනි 22 වැනිදින එම්.එස්. සි. මෙසීනා කොළඹ වරායට සේන්දු වූ අතර මෙහෙයුම් කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් පසු පසුගිය ජුනි 23 වැනි දින පස්වරු 03. 45ට කොළඹ වරායෙන් පිටත් වූවාය. නෞකාවේ තිබූ බහලු 2000 ක් පමණ කොළඹ වරායේ මෙහෙයුම් වලදී නිදහස් කළ පසු සිංගප්පුරුව බලා යාත්‍රා කරන විට එහි තිබී ඇත්තේ බහලු 38 පමණි.

මීටර් 300 කින් දිගු නෞකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය 38 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ. ලැබී ඇති තොරතුරු වලට අනුව නෞකාවේ හිමිකරුවන් අදාළ නෞකාව සිංගප්පූරුවට රැගෙන යාමට බොහෝදුරට තීරණය කරනු ඇතැයි සැලකේ.

එම්.එස්.සී. මෙසිනා ( Image source: Indian Coast Guard )

Leave a Reply

*

3 × four =