වරායේ කොරෝනා මර්දන වැඩපිළිවෙල නිරෝධායන ඒකකයේ පැසසුමට

කොරෝනා වසංගතය සාර්ථකව පාලනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමත් වූ බව විශේෂඥ වෛද්‍යය එස්. එම්. ආනල්ඩ් මහතා සඳහන් කළේය. ඔහු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති නිරෝධායන ඒකකයේ අධ්‍යකෂවරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලබයි.

කොරෝනා වසංගතය ආරම්භ වූ කාලයේදී පටන් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ කොළඹ වරායේ මෙහෙයුම් සඳහා දායක වන සියලුම පාර්ශවයන් ඉතාම නිවැරදිව කටයුතු කළ බව සඳහන් කළ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා රෝගය පාලනය කළහැකි නිර්දේශිත සෞඛ්‍ය පුරුදු අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම ඉතාම වැදගත් බව සඳහන් කළේය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් සහ කොළඹ වරායේ කටයුතු සඳහා දායක වන පාර්ශවයන් අතර පැවැත් වූ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව විශේෂ පණිවිඩයක් ලබා දෙමින් විශේෂඥ වෛද්‍යය එස්. එම්. ආනල්ඩ් මහතා ඒ බව පැවසීය.

Leave a Reply

*

4 × three =