ගාලු මුහුදේ දී වෙළඳ නෞකා දෙකක කාර්යය මණ්ඩල හුවමාරුව සාර්ථකව සිදු කෙරේ

මෙලෙස හුවමරු කරනු ලබන සේවකයින් විධිමත් වෛද්‍යය  පරීක්‍ෂණ වලට ලක් කොට ඇති අතර, ඔවුහු කිසිවෙකුට කොවිඩ්19 ආසාදනය වී නැති බව තහවුරු කොට තිබේ

ගාලු වරායේ මුහුදු තීරය ආසන්නයට පැමිණි වෙළඳ නෞකා දෙකක කාර්යය මණ්ඩල හුවමාරු කිරීම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා වාරය අධිකාරිය  විසින් විධිමත් සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේදයන් යටතේ ඉතාම සාර්ථකව සිදු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව,  එම්. වී. අවුඩාසියා සහ එම්. වී. කැලමිටි  ජේන් නෞකා දෙකේ සේවය කරන කාර්යය මණ්ඩල හුවමාරු කිරීම  සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂණ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් අද , මැයි මස තුන්වැනිදා, සිදුකරනු ලැබේ. ඔවුහු අතර කිසිඳු ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු නැත.

එම්. වී. අවුඩාසියා ( MV Audiacia )

එම්. වී. අවුඩාසියා ( MV AUDACIA) නෞකාව, සයිප්‍රසයේ ලිමාසොල් වරායේ සිට ගමන් ආරම්භ කළ අතර එහි මීළඟ නැවතුම් තොටුපල වන්නේ සිංගපූරුවයි. එම නෞකාවේ සේවය කරන තම වැඩ මුරය අවසන් කරනු ලැබූ සේවකයින් 29 දෙනා සාර්ථකව ගොඩබැස්ස වීමටත් ( ඩිස්එම්බාර්ක්/disembark) එහි සේවය සඳහා එකතුවීමට නියමිතව සිටි 187 දෙනා සේවයේ යෙදවීම සඳහා නැව්ගත කිරීමටත් ( එම්බාර්ක්/embark) කටයුතු කරනු ලැබීය.

එම්. වී. කැලමිටි  ජේන් ( MV CALAMITY JANE)

එසේම, එම්. වී. කැලමිටි  ජේන් ( MV CALAMITY JANE) නෞකාව ඊජිප්තුවේ සුවස් වරායෙන් ගමන් ආරම්භ කළ අතර එහි මීළඟ නැවතුම් තොටුපල වන්නේ සිංගප්පුරුවයි. එහි සේවය කළ 28 දෙනෙකු නෞකාවෙන් ගොඩ බැස්සවීමටත්, සේවය සඳහා එකතු වූ 47 දෙනෙකු නැව් ගත කිරීමටත් එහිදී හැකි විය.   

ඒ අනුව,  නෞකා දෙකේ සේවය සඳහා 234 දෙනෙකු සේවයට වාර්තා කළ අතර 57 දෙනෙකු  තම සේවා මුර නිමා කරනු ලැබුහ.

තම සේවා මුරය සඳහා එකතු වූ පිරිස දිවයිනට රැගෙන ඒම විශේෂ ගුවන් යානයකින් සිදු කරනු ලැබීය. නෞකාවේ සේවය සඳහා එකතු වූ 234 දෙනා විශේෂ ගුවන් යානයකින් මත්තල පිහිටි රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලට පළමුව රැගෙන ආහ. ඉන් පසු  නාවික හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරීය විසින් ඔවුහු පළමුව ගාලු වරායටද ඉන්පසු අදාළ නෞකා වලටද රැගෙන යනු ලැබීය.

එසේම, වෙළඳ නෞකා වල සේවා මුර අවසන් කිරීමට සූදානම්ව සිටි සේවකයින් 57 දෙනා නෞකාවලින් ගොඩ බස්සවා මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලට රැගෙන ඒමෙන් පසු වහාම විශේෂ ගුවන් යානයකින් විදෙස් ගත කරීමට නියමිතය.

මෙලෙස සේවයට වාර්තා කරනු ලැබූ සියලුම සේවකයින් විධිමත් වෛද්‍යය  පරීක්‍ෂණ වලට ලක් කරනු ලැබූ අතර, ඔවුහු කිසිවෙකුට කොවිඩ්19 ආසාදනය වී නැති බව වෛද්‍යය පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු කර ඇත. අදාළ මෙහෙයුම් කටයුතු මෙරට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ සහ සෞඛ්‍යය බලධාරීන්ගේ පූර්ණ නීරීක්ෂණය යටතේ සිදු වේ.

ගාලු මුහුදේ දී වෙළඳ නෞකා දෙකක කාර්යය මණ්ඩල හුවමාරුව කෙරුණු අයුරු ( 2020 මැයි 03 )

Leave a Reply

*

eighteen − 17 =