වරාය ආනයන හා අපනයන කටයුතු කාර්යක්‍ෂම කිරීමට ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මැදිරියක් ස්ථාපිත කෙරේ

ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් සිදු කෙරෙන ආනයන හා අපනයන සේවා ක‍්‍රියාවන් අඛණ්ඩව හා කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යෑමට අවධානය යොමු කෙරේ. ඒ අනුව වරාය හා නාවික හා මහාමාර්ග සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප‍්‍රනාන්දු මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් (2020.04.02) පැවති සාකච්ඡුාවේදී පහත සඳහන් තීරණ ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදෙන ලදි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, ශ‍්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව මෙන්ම වරාය ආශ‍්‍රිත ආනයන අපනයන වෙළඳාමේ නියුතු පුද්ගලික ආයතන නියෝජිතයන්ද සහභාගි වූහ.

ඒ අනුව –

  1. වරාය කටයුතු කාර්යක්ෂමව හා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා වන මෙහෙයුම් මැදිරියක් ස්ථාපිත කරන ලදි. ඒ අනුව මෙහෙයුම් කාර්යාලයේදී පැන නගින මෙහෙයුම් සේවා සම්බන්ධව ගැටළු පහත සඳහන් දුරකථන අංක හා විද්‍යුත් තැපෑල මගින් මෙහෙයුම් මැදිරිය හා සම්බන්ධ වෙමින් නිරාකරණය කරගත හැකිය.
    Email: covid19ops@slpa.lk
    0112435861 – 0112482478 – 0773110040 – 0716570773
  2. වරාය ආශ‍්‍රිත සේවයන්හි නියුතු පුද්ගලයින්/ ආයතන / සියලූම ආකාරයේ මෝටර් රථ/ යතුරුපැදි සඳහා නිකුත් කොට ඇති ප‍්‍රවේශ අවසර පත‍්‍ර තවදුරටත් ඇඳිරිනීති බලපත‍්‍ර ලෙස භාවිතා කිරීමට දැනටමත් අවසර දී ඇත. එසේ වුවද 2019 වර්ෂය සඳහා නිකුත් කොට ඇති මේ වනවිට කල් ඉකුත් ව ඇති අවසර පත‍්‍ර 2020 මැයි 30 වන දින දක්වා වලංගු ලෙස කටයුතු කෙරේ. ඒ පිළිබඳව පොලීසිය මගින් සියලූ පොලිස් ස්ථාන ආරක්‍ෂක අංශ දැනුවත් කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කෙරේ.
  3. ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය හා ඒ ආශ‍්‍රිත රාජකාරි ආනයන හා අපනයන බහලූ ප‍්‍රවාහන කටයුතු වලදී අවශ්‍ය ඇඳිරි නීති බලපත‍්‍රය ලබාගැනීම හා ඒ සම්බන්ධ අවශ්‍යතා සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා පොලීසිය පහත සඳහන් දුරකථන හා සම්බන්ධ වන ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ. 0115978708 – 0115978738
  4. ශ‍්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සැලසෙන අපනයන හා ආනයන සේවා සම්බන්ධ ගැටලූ වලදී පහත දුරකථන ඔස්සේ දැනුවත් කරන ලෙස දැනුම් දෙයි. මේ වනවිට වරාය වරාය පරිහරණය සිදු කරන ආනයන හා අපනයන සම්බන්ධ කටයුතු ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය , ශ‍්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව ශ‍්‍රී ලංකා පොලීසිය සහාය ඇතිව ඉතා උපරිම අන්දමින් සිදු කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
    0714458476 – 077273879 – 077300372

ඒ අනුව ශ‍්‍රී ලංකා රේගුව විසින් නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය සියලූම බහළු නියමිත කඩිනම් පටිපාටි ඔස්සේ කඩිනම්න් වරායෙන් නිදහස් කරගත හැකිය.

රේගුව විසින් නිදහස් කරනු ලබන භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් වන රේගු ගාස්තු සහන ඉල්ලීම් වෙන වෙනම සලකා බැලීමටද මෙම සාකච්ඡුාවේදී තීරණය විය.

එමෙන්ම මේ වනවිට මාස තුනකට සෑහෙන පාරිභෝගික පරිහරණ ද්‍රව්‍ය රේගුව විසින් නිදහස් කොට ඇති බව අනාවරණය විය.

Read this news in English

Leave a Reply

*

14 + fifteen =