නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අබ්දුල්ලා මහරුෆ් මැතිතුමා වැඩඅරඹයි

දෙවන වරටත්වරාය හා නාවික නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසින් ත‍්‍රිකුණාමලයදිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි අබ්දුල්ලාමහරුෆ් මැතිතුමාඅදදින (2019.07.30) වැඩඅරඹන ලදී.

ස්වකීය නියෝජ්‍ය අමාත්‍යධුරයේ වැඩ ඇරඹු අබ්දුල්ලා මහරුෆ් මැතිතුමා සභාව අමතමින්, පසුගියදා සිදුවූ ත‍්‍රස්ත ප‍්‍රහාරය පිළිබඳව තමා බෙහෙවින් කණගාටු වන බවත්, ඉන්අනතුරුව තමා ඇතුළු මුස්ලිම්අමාත්‍යවරුන්සියධූරයන්ගෙන්ඉල්ලාඅස්වූබවත්, රටේ අනාගත සංවර්ධනය හා සහජීවනය උදෙසා මහනායකහිමිවරුන්ගේ සහ ජම්ඉයියතුල් උලමාතුමන්ලාගේ උපදෙස් සහ අනුශාසනා මත යළිත්තමා ඇතුළු අමාත්‍යවරුන්වැඩභාර ගැනීමට තීරණය කළබවත්අවධාරණය කළේ ය.

නියෝජ්‍යය අමාත්‍යය මහරුෆ් මැතිතුමා සිය අමාත්‍යාංශයේ වැඩභාර ගත් අවස්ථාව

ත‍්‍රිකුණාමලය දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන තමා ති‍්‍රකුණාමලය දිස්ත‍්‍රික්කය පිළිබඳ බෙහෙවින්ආඩම්බර වන බැව්පැවසීය. විශේෂයෙන් ම ලෝකයේ ප‍්‍රධානතම ස්වභාවිකවරායක් ලෙසින් සැළකෙන ත‍්‍රිකුණාමලය වරාය ශ‍්‍රි ලංකාවේ ප‍්‍රමුඛතම වරායක්ලෙසින්කටයුතු කිරීමට ඇපකැපවන බවත්, එහි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා නිසිදායකත්වය ලබා දීමටකටයුතු කරනබවත් අවධාරණය කළේ ය.

මෙම උත්සව අවස්ථාවට ශී‍්‍ර ලංකාවරාය අධිකාරියේ කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ – කපිතාන් අතුල හේවාවිතාරණමහතා ඇතුළු වරාය කළමණාකාරීත්වයේ උසස්නිළධාරීන්හා සේවක මහත්ම මහත්මීන් එක්වූහ.

Leave a Reply

*

fifteen + two =