“ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සංචිත තිබේ – වරාය මෙහෙයුම් කටයුතුවලට බාධාවක් නෑ”

වරාය ඉන්ධන ගබඩාවේ ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සංචිතයක් පවත්වාගෙන යන බවත්, පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් වරායේ ක්‍රියාකාරීත්වයට කිසිදු බාධාවක් නොමැති බවත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය ප්‍රසන්ත ජයමාන්න මහතා අවධාරණය කරයි. කොළඹ වරාය සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වන අතර එහි ඉන්ධන බැංකුවේ ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන් 32,000ක තොගයක් තිබේ.

“ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ වරාය කටයුතු අඩාල වීමට ඉඩ නොතබන බවත්, වරායේ මෙහෙයුම් කටයුතු ඇතුලු සියලු සේවාවන් කාර්යක්ෂම කරගෙනයාම සඳහා සියලුම අංශවල සේවකයින් ප්‍රශංසනීය දායකත්වයක් ලබා දෙන බවත්” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

පරිවර්තනය – ෂකිලා එච්. අතුකෝරල

  Share:

Leave a Reply

*

two × four =