කොළඹ වරායේ ITT තදබදයට පිළියම්

කොළඹ වරායේ පර්යන්ත අතර සිදු කෙරෙන “අන්තර් පර්යන්ත බහලු හුවමාරුව” හෙවත් Inter Terminal Trucking (ITT) ප්‍රවාහනය අතරතුර පැවැති තදබදය අවම කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ජාතික මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනයට සමගාමීව කුළුණු මත ඉදිවන මාර්ග පද්ධතියේ කොටසක් කොළඹ වරාය පිවිසුම් හා අභ්‍යන්තර මාර්ගයට සමාන්තරව ඉදිවීම නිසා කොළඹ වරාය තුළ ද මේ වන විට මාර්ග තදබදයක් දැකිය හැකි ය.

මෙම තත්ත්වය වරාය පරිශ්‍රය තුළ බහලු ප්‍රවාහනයට ද බලපෑමක් එල්ල වී තිබේ.  වරායේ බහලු මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියට මෙමගින් සිදුවන බලපෑම පිළිබඳව දිගින් දිගටම අවධානයට ලක් වූ අතර, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය හා අනෙකුත් අදාල පාර්ශවයන් අතර මෙම තත්ත්වය සාකච්ඡාවට බඳුන්විය.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති කපිතාන් නිහාල් කැප්පෙටිපොල මහතාගේ ක්‍ෂණික උපදෙස් පරිදි ජය බහලු පර්යන්තයේ අදියර 4 හි ආරක්‍ෂිත සීමා තාප්පය කඩා ඉවත් කොට ITT ට්‍රක් රථ සඳහා පමණක් භාවිතා කිරීමට තාවකාලික දොරටුවක් ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ ස්ථාපිත කිරීමට අදාල අංශ විසින් කටයුතු කෙරිණි. මෙම දොරටුවේ අදාල මෙහෙයුම්, අධ්‍යක්‍ෂ (මෙහෙයුම්) ලාල් වීරසිංහ මහතාගේ අධීක්‍ෂණයෙන් ක්‍රියාත්මක අතර, SAGT හා CICT පර්යන්ත හා JCT පර්යන්ත අතර ප්‍රවාහනය කෙරෙන ITT බහලු ප්‍රවාහනයට මෙම දොරටුව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සළසා ඇත.

මෙම පියවර ගැනීමත් සමගම එතෙක් කොළඹ වරායේ පැවැති ITT ප්‍රවාහන තදබදය අවසන්ව ඇති අතර, තාවකාලික දොරටුවක් ඉදිකිරීම තුළින් දක්වන ලද ක්‍ෂණික ප්‍රතිචාරයට සහෝදර පර්යන්ත වන SAGT හා CICT ද, නොකෟ ඒජන්තවරුන්ගේ හා සේවා සපයන ආයතන වල ද ඇගයීමට ලක්ව තිබේ. 

ඡායරූප : කොළඹ වරායේ ජය බහලු පර්යන්තයේ අදියර 04 හි ස්ථාපිත කොට ඇති ITT ට්‍රක් රථ සඳහා වන තාවකාලික දොරටුවLeave a Reply

*

12 − nine =