ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නව කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂක ධූරයට උපුල් ජයතිස්ස

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අතිරේක කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස සේවය කළ උපුල් ජයතිස්ස මහතා නව කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂක ධූරයට පත්කිරීමට අදාළ පත්වීමේ ලිපිය පසුගියදා වරාය හා නාවික අමාත්‍යය ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා අතින් ලබා ගනු ලැබීය. ඒ අවසථාව සඳහා වරාය හා නාවික අමාත්‍යංශයේ ලේකම් යූ.ඩි. සී. ජයලාල් මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ උප සභාපති ප්‍රසාන්ත ජයමාන්න මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් රැසක් සහභාගී වූහ.

1986 දී කළමනාකරණ පුහුණු ලාභියෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමග එක් වූ ජයතිස්ස මහතා වරාය සහ සමුද්‍රීය ක්ෂේත්‍රය ගැන දේශීය මෙන්ම විදේශීය අත්දැකීම් බහුල ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකි.

Leave a Reply

*

eighteen − three =