ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ බහලු මෙහෙයුම් පර්යන්ත කළමණාකරණ මෘදුකාංග පද්ධතිය (TMS) N4 දක්වා උසස් කෙරේ

දැනට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ජය බහලු පර්යන්තය සිය බහලු මෙහෙයවීම සඳහා යොදාගත් Navis sparcs සහExpress මෘදුකාංග පද්ධතියේ වැඩි දියුණු කළ N4 පද්ධතියට මාරුවීම (upgration) ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ දී සිදු කර ඇත.

කොළඹ වරාය තුළ ක්‍රියාත්මක අනෙකුත් පුද්ගලික බහලු පර්යන්ත වන CICT/SAGT සමග කරට කර තරගකාරී මෙහෙයුමක යෙදෙන රජයේ පර්යන්තය වන ජය බහලු පර්යන්තය (JCT), දකුණු ආසියාවේ විශාලතම, රජයක් විසින් මෙහෙයවීම් සිදු කරනු ලබන පර්යන්තය වන අතර, කලාපයේ ප්‍රමුඛ ම හා පැරණි පර්යන්තයක් ද වේ.

මෙලෙස බහලු මෙහෙයුම් පර්යන්ත කළමණාකරණයේ දී පද්ධතීන් කාලෝචිතව නව තාක්‍ෂණය සමග යාවත්කාලීන වීම, කොළඹ වරාය සිය ප්‍රති අපනයන, ආනයන හා අපනයන වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් ඇසුරු කරන නෞකා සමාගම්, නෞකා ඒජන්තවරුන් හා අනෙකුත් ක්‍ෂේත්‍රගත පාරිභෝගිකයන්ගේ විශ්වාසය ස්ථාවර වීම කෙරෙහි සෘජුව ම බලපායි.

මෙම N4 මෘදුකාංග පද්ධතිය ස්ථාපිත වීමත් සමග නෞකා මෙහෙයුම්, අංගන මෙහෙයුම්, පර්යන්ත දොරටු මෙහෙයුම් සැළසුම් කිරීම, පාළනය හා ක්‍රියාවට නැංවීම  කාර්යක්‍ෂමව හා ඵලදායීව සිදු කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ඵලදාව (Productivity) ඉහළ මට්ටමකට රැගෙන ඒමට හැකි වනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ විශ්වාසයයි. එමෙන්ම N4 මෘදුකාංග පද්ධතිය සමග ක්‍රියාත්මක කළ හැකි  Position Ditectione System (PDS) පද්ධතිය ද ඉදිරියේදී ජයබහලු පර්යන්තය/ නැගෙනහිර පර්යන්තය (JCT/ ECT) වෙත හඳුන්වා දීමට නියමිත අතර එමගින් ජය බහලු පර්යන්තයේ/ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ අංගනය ස්වයංක්‍රීයකරණය (yard automation) සිදු කිරීමට අවකාශ සැලසේ.  එහිදී  පර්යන්ත අංගන මෙහෙයුම් වලට අදාලව මෙහෙයවන සියළු බහලු නිවැරදිව ස්ථානගත වීම සිදු වේ.

මෙම N4 මෘදුකාංග පද්ධතියේ තවත් එක් දිගුවක් ලෙස Cargo Management System හෙවත් භාණ්ඩ කළමණාකරණ පද්ධතිය හා සම්බන්ධතාවයෙන් යුතුව ක්‍රියාවට නැංවේ. එමගින් ආනයනික භාණ්ඩ නිශ්කාක්‍ෂණය කිරීමත්, අපනයන භාණ්ඩ භාර දීමත් කාර්යක්‍ෂමව සිදු කිරීමට අවකාශ සැලසේ.  එයට සමගාමීව Community Access Portal (CAP) මගින් ජය බහලු පර්යන්තයේ පර්යන්ත කළමණාකරණ පද්ධතියට (TMS) ප්‍රවේශ වී බහලු නිශ්කාෂකයින්ට හා අපනයනකරුවන්ට තම බහලු පිළිබඳව පූර්ව නිශ්චය (Pre Advice) කිරීම සිදු කළ හැකි ය. N4 මගින් සිදුකෙරෙන තවත් සුවිශේෂී කාර්යයක් වන්නේ Prime Route Privilege ක්‍රමවේදයට අවකාශ සැලසීමයි. එමගින් නැව අද්දර සහ අංගන මෙහෙයුම් අතර සිදුකෙරෙන බහලු හුවමාරු ක්‍රියාවලියත් කාර්යක්‍ෂමව හා ඵලදායීව සිදු වේ. ඒ අනුව පර්යන්ත ප්‍රයිම් මුවර් රථ මගින් උපරිම ඵලදාවක් ලබා ගැනීමට ජය බහලු පර්යන්තයට/ නැගෙනහිර පර්යන්තයට හැකිවනු ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පල කරන ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජනරාල් දයා රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ “දීර්ඝ කාලයක සිට අතපසුවෙමින් පැවති මෙම වැඩි දියුණු කළ N4 මෘදුකාංග පද්ධතිය ජයබහළු පර්යන්ත කළමණාකරණයට යොදා ගැනීමට හැකි වීමම ජයග්‍රහනයක් බවයි.  විශේෂයෙන්ම කොළඹ වරාය වෙත පැමිණෙන දේශීය හා ජාත්‍යන්තර සේවා ලාභීන් වෙනුවෙන් කාර්යක්‍ෂම හා ඵලදායී සේවාවක් මෙමගින් ඉටු කිරීමට හැකිවීම සතුටු විය හැකි තත්ත්වයක් බවයි.”

එසේම මෙම කාර්ය සාර්ථක කර ගැනීමට උරදුන් මෙහෙයුම් කොට්ඨාශය , තොරතුරු පද්ධති කොට්ඨාශය, විදුලි ඉංජිනේරු කොට්ඨාශය සහ අනෙකුත් සියළු කොට්ඨාශ වල සේවක මහත්ම මහත්මීන් හට සභාපතිතුමන් සිය ස්තූතිය ප්‍රකාශ කර සිටියේ ය.


ඡායාරූපය:- 01. N4 මෘදුකාංග පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ජයබහලු පර්යන්තයේ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ක්‍රියා කළ පිරිස.
ඉදිරිපෙළ (අසුන් ගෙන) වම්පස සිට:-
ඩබ්.එස්.පී.පෙරේරා – ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමණාකරු(බහළු මෙහෙයුම්), ලලීන්ද්‍රා හේවාගජමන් – නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කළමණාකරු(තොරතුරු පද්ධති), ආර්.ඒ.පී.රූපසිංහ – ප්‍රධාන ඉංජිනේරු(විදුලි හා විද්්‍යුත්-වැ.බ.), ලාල් වීරසිංහ – අධ්‍යක්‍ෂ(මෙහෙයුම්), සී.ජේ.වීරවික්‍රම – ප්‍රධාන කළමණාකරු(බහලු මෙහෙයුම්), එල්.එස්.පී.චන්දන – නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කළමණාකරු(බහලු මෙහෙයුම්), රොෂාන් රත්නායක – ඉංජිනේරු(විදුලි) යන මහත්ම මහත්මීන් ද,මෙම ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීමට සම්බන්ධ වූ මෙහෙයුම් කොට්ඨාශය, තොරතුරු පද්ධති කොට්ඨාශය, විදුලි ඉංජිනේරු කොට්ඨාශය හී විධායක නිලධාරී හා ඉංජිනේරු මහත්ම මහත්මීන්.

Leave a Reply

*

2 × 2 =