ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ කීර්තිනාමය ආරක්‍ෂා කිරීමට උරදුන් වරාය සේවක මහත්ම මහත්මීන් හා හමුදා නිලයන් ඇගැයේ

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ එහි කීර්තිනාමය ආරක්‍ෂා කර ගැනීම සඳහා ඇප කැප වෙමින් විශිෂ්ට මෙහෙයුමක් සිදුකළ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සේවක මහත්ම මහත්මීන් පිරිසක් හා හමුදා නිලයන් ඇගැයීමේ විශේෂ උත්සව අවස්ථාවක් 2021-01-11 දින ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සභාපති කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත් විණි.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපතිතුමාගේ පෞද්ගලික ආරක්‍ෂක නිලධාරියෙකු මෙන් පෙනී සිටිමින් වංචනික ලෙස ප්‍රදේශ ගණනාවක අහිංසක ජනතාව වෙත වරායේ රැකියා අවස්ථා ලබා දෙන බවට සාවද්‍ය තොරතුරු ලබා දෙමින් අයථා ලෙස වංචනිකව මුදල් එකතුකරමින් කටයුතු කළ පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය කර ගනිමින්, ඔහු පසුපස සූක්‍ෂම ලෙස සැලසුම් සහගතව දින කිහිපයක් ඔස්සේ හඹාගොස් අත්අඩංගුවට ගෙන නීතිය හමුවට පැමිණවීමට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ පුද්ගලික ආරක්‍ෂක නිලධාරී ඩී.සී. පලඟසිංහ, පුද්ගලික ලේකම් ජීවනී බෝගහවත්ත, ජී.ඊ.එස්. ප්‍රදීප් සහ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ පුද්ගලික ආරක්‍ෂක නිලධාරී ලාන්ස් කෝප්‍රල් ටී.එම්. සුරංග කුමාර, ලාන්ස් කෝප්‍රල් කේ.එම්.එස්. පුෂ්ප කුමාර, ලාන්ස් කෝප්‍රල් කේ.ඊ.එන්.ආර්.ඩී. සුගතසිංහ යන මහත්ම මහත්මීන් සමත් විය.  ඔවුන් විසින් දැක්වූ විශිෂ්ටතාවය මෙම ඇගැයුම් අවස්ථාවේදී සම්භාවනාවට ලක් කරමින් ඔවුන් වෙත ඇගැයුම් සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා විසින් සිදු කරන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ උප සභාපති ආචාර්ය ප්‍රසන්ත ජයමහ, කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ ඒ.ඩී.ඒ.එස්. ප්‍රේමචන්ද්‍ර, අතිරේක කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ (වරාය මෙහෙයුම්) උපුල් ජයතිස්ස, අතිරේක කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂ (තාක්‍ෂණ) සුසන්ත අබේසිරිවර්ධන, අධ්‍යක්‍ෂ (මුදල්) ශිරානි වන්නිආරච්චි, අධ්‍යක්‍ෂ (මානව සම්පත් හා සංවර්ධන) නලින් අපොන්සු මහතා ඇතුළු කළමණාකාරීත්වයේ උසස් නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් රැසක් එක් වී ය.
ඡායාරූප – ඇගැයීමට පාත්‍ර වූ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සේවක මහත්ම මහත්මීන් සහ හමුදා නිලයන් ශ්‍රී ලකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති හා කළමණාකාරිත්වය සමග සමූහ ඡායාරූපයට පෙනී සිටි අයුරු.

Leave a Reply

*

four × one =