ආනයනය කරනු ලැබූ පොහොර බෙදාහැරීම්දී වරායේ සේවය නිවැරදිව ඉටුවී ඇත

2020 වර්ෂය සඳහා වූ වාර්ෂික පොහොර අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික් ටොන් 708,000 කි. ඉන් “මහා” කන්නය සඳහා අවශ්‍යය යූරියා පොහොර ප්‍රමාණය පමණක් මෙට්‍රික් ටොන් 149,000 කි.

මෙරටට ආනයනය කරනු ලැබූ පොහොර කොළඹ වරායෙන් නිදහස් කිරීමේදී ගැටලු මතු වී ඇතැයි ඇතැම් ජනමාධ්‍යය සහ සමාජ මාධ්‍යය නාලිකා විසින් අසත්‍යය ප්‍රචාර සිදුකරන බව අපට නිරීක්ෂණය වී තිබේ.සත්‍යය තොරතුරු යටපත් කරමින් එවැනි අසත්‍යය ප්‍රචාර සමාජය පුරා පතුරුවා හැරීම ඉතාම කනගාටුදායක සිදුවීමකි. මේ නිසා අප ආයතනයේ කීර්තිනාමයට සිදුවන හානිය සුළුපටු නැත.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේ තොරතුරු වලට අනුව, 2020 වර්ෂය සඳහා වූ වාර්ෂික පොහොර අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික් ටොන් 708,000 කි. ඉන් “මහා” කන්නය සඳහා අවශ්‍යය යූරියා පොහොර ප්‍රමාණය පමණක් මෙට්‍රික් ටොන් 149,000 කි.

මේ දක්වා, මෙරටට ආනයනය කරන ලද පොහොර නිසි පරිදි කොළඹ වරායෙන් නිදහස් කිරීම සඳහා අවශ්‍යය සෑම කටයුත්තක්ම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කොට ඇත. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ මූලික අරමුණ කිසිඳු බාධාවක් නොමැතිව රටේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්‍යය පොහොර බෙදා හැරීමේදී වාරයේදී සිදුවිය යුතු කටයුතු නිවැරදිව ඉටු කිරීමයි. එම වගකීම කිසිම ලෙසකින් පැහැර නොහැරීමට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමත් වී ඇත. ඒ ගැන වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මේ වසරේදී සහ පසුගිය වසරේදී කොළඹ වරායට රැගෙන ආ පොහොර නෞකා ගැන විමසා බැලීම වැදගත් වේ.

2019 වසරේදී පොහොර රැගත් නෞකා 11ක් කොළඹ වරායට පැමිණ තිබේ. ඒ 2019 අගෝස්තු මස 05 වනිදා සිට එම වසරේ දෙසැම්බර් 06 වැනිදා දක්වා වූ කාලය තුළදීය. 2019 වසරේදී පොහොර ආයනයන කරනු ලැබූ අනුපිළිවෙල සහ කාලරාමුව සලකා බැලීමේදී එය 2018 වසරේදී කරනු ලැබූ පොහොර ආයනයනය සමග සමාන වේ. එහිදී නිරීක්ෂණය කළ හැකි තවත් කාරණයක් වන්නේ පසුගිය වසර දෙක තුළදීම මාසයකට පොහොර නැව් උපරිම තුනක් පමණ කොළඹ වරායට පැමිණ ඇති බවයි. ඉන් පසු කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්‍යය පොහොර වඩාත් පහසුවෙන් ගොඩ බෑමට මෙන්ම, බෙදා හැරීමට අවශ්‍යය කටයුතු සලසා ඇත.

නමුත් පොහොර ආනයනයේදී මෙතෙක් පවත්වා ගෙන ආ අනුපිලිවෙල සහ කාලරාමුව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ කළමනාකරණයට යටත් නැති කිසියම් කාරණයක් හේතුවෙන් 2020 වසරේදී වෙනස් වී ඇත. එබැවින්, මේ වසරේ මහා කන්නය සඳහා අවශ්‍යය පොහොර රැගත් පළමු නෞකාව කොළඹ වරායට පැමිණ ඇත්තේ සැප්තැම්බර් මාසයේදීය. සැප්තැම්බර් සහ ඔක්තොම්බර් මාස වලදී කොළඹ වරායට පැමිණි පොහොර නෞකා ගණන පහක් පමණි. නමුත් නොවැම්බර් මාසයේදී කොළඹ වරායට පැමිණි පොහොර නෞකා ගණන අටකි. එවැනි තත්වයක් යටතේ වුවද කොළඹ වාරය තම පර්යන්ත වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගනිමින් ආනයනය කරනු ලැබූ පොහොර නෞකා වලින් ගොඩබෑමට සහ කොළඹ වරායෙන් නිදහස් කිරීමට කටයුතු ක්‍රමානුකූලව සිදුකොට ඇත.

Leave a Reply

*

ten − 1 =