නාවික කර්මාන්තයේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මහපොළ අධ්‍යාපනායතනය සහ රක්නා ලංකා අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබේ

මෙරට නාවික කටයුතු අධ්‍යාපනයේ වැඩි දියුණුව උදෙසා මහපොල වරාය සහ සමුද්‍රීය අධ්‍යාපන ආයතනය සහ රක්නා ලංකා සමාගම අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් ජුනි 09 දා අත්සන් තැබීය. ඒ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ගරු සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. එම ගිවිසුම සඳහා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් එහි සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා සහ උප සභාපති – කළමනාකාර අධ්‍යක්‍ෂක ඩබ්.එස්. වීරමන් මහතා අත්සන් තැබූ අතර රක්නා ලංකා සමාගම නියෝජනය කරමින් එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මේජර් දුලත් විජේතිලක සහ අධ්‍යක්ෂක පුහුණු මේජර් ජෙනරාල් අරුණ ජයසේකර යන මහත්වරුන් අත්සන් තැබුහ.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් මීට කලකට පෙර ලබාගත් තීන්දුවට අනුව මහපොල වරාය සහ සමුද්‍රීය අධ්‍යාපන ආයතනය සහ අනෙකුත් සමාගම් අතර සහයෝගීතා ව්‍යපෘති රාශියක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබේ. එහි තවත් එක් පියවරක් ලෙස මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම හැඳින්විය හැකිය. ඒ සඳහා උප සභාපති – කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක ඩබ්. එස්. වීරමන් මහතා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නිලධාරීන් සහ රක්නා ලංකා සමාගමේ නිලධාරීන් සහභාගී වූහ.

මෙරට නාවික කටයුතු සහ සමුද්‍රීය අධ්‍යාපනය දියුණු කිරීම සඳහා මේ හා සමාන අවබෝධතා ගිවිසුම් දොළහක් පමණ මහපොල වරාය සහ සමුද්‍රීය අධ්‍යාපන සහ විවිධ පාර්ශවයන් අතර අත්සන් තබා ක්‍රියාවට නංවා ඇත.

Leave a Reply

*

4 × 2 =