වරාය පරිශ්‍රයේ රාජකාරින් සඳහා අනුයුක්ත පොලිස් නිල සුනඛ අංශයේ මෙහෙය

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ කොළඹ වරාය පරිශ්‍රයේ මෙහෙයුම් කටයුතු වඩාත් සුපරික්ෂාකාරිව ඉටු කිරීමේ අරමුණින් එහි රාජකාරින් සඳහා අනුයුක්ත පොලිස් නිල සුනඛ අංශය 2008 මැයි මස පළමුදා සුනඛයන් 4 දෙනෙකුගෙන් ස්ථාපිත කරන ලදි. එයින් ආරම්භ වූ මෙම ඒකකයට පසුගිය මාර්තු 16 වැනි දින තවත් නිල සුනඛයින් 04 දෙනෙකු එකතු විය. ඒ අනුව මෙම අංශය සුනඛයන් 08 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත පොලිස් නිල සුනඛ ඒකකයක් වශයෙන් සිය රාජකාරින් වල මේ වන විට නිරත වන්නේය.

මෙම අංශයේ නිල සුනඛයන්ගේ රාජකාරින් වන්නේ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය හදුනා ගැනීම, අනවසර මත් ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම, අපරාධකරුවන් හඹා යෑම යන විශේෂ රාජකාරින්ය. එවකට වරාය හා ගුවන්සේවා ගරු අමාත්‍ය චමල් රාජපක්‍ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා වරාය අධිකාරියේ එවකට සභාපති සාලිය වික්‍රමසූරිය මහතාගේ මග පෙන්වීම යටතේ මෙම ඒකකය ස්ථාපිත කරන ලදි.

වරාය පොලිසිය තුළ ස්ථාපිත මෙම පොලිස් නිල සුනඛ ඒකකය වරාය අධිකාරියේ වත්මන් සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නයක මහතාගේ නිරීක්ෂණයට පසුගියදා ලක්විය.

Leave a Reply

*

five − five =