ව්‍යාජ පුවත් වලට නොරැවටෙන්න: වරායේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ කොළඹ වරායට සම්බන්ධ සියලුම තොරතුරු අපේ නිල වෙබ් අඩවි වන slpa.lk සහ news.slpa.lk වලට පිවිසීමෙන්  ලබා ගත හැකිය. 

විවධ ව්‍යාජ නම් භාවිතා කරමින් ශ්‍රී ලංකා වාරය අධිකාරිය සහ කොළඹ වරාය සම්බන්ධයෙන් අසත්‍යය පුවත් ප්‍රචාරණය වීම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ දැඩි අවධානයට ලක් වී තිබේ. මෙවැනි ව්‍යාජ පුවත් ඇතැම් ජනමාධ්‍යය සහ සාමාජ මාධ්‍යය භාවිතා කරමින් පතුරුවා හැරීමට නොයෙකුත් කණඩායම් කටයුතු කිරීම ඉතා අවාසනාවන්ත තත්වයකි. 

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය භාවිතා කරමින් මෙලෙස සමාජයට මුදා හරිනු ලබන ව්‍යාජ පුවත් වල අරමුණ අප ආයතනයේ කීර්ති නාමයට හානී කිරීම සහ වාරය මගින් සිදුවන අත්‍යවශ්‍යය සේවා වලට බාධා සිදු කිරීම විය හැකිය. මේ හා සම්බන්ධ ලිපියක් ඇතැම් සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ ප්‍රචාරණය වෙමින් පවතින අතර එහි ජුලි මාසයේ 15 වැනිදා දක්වා වරායේ මෙහෙයුම් නවතා දමා ඇතැයි සඳහන් කොට ඇත. එහි කිසිඳු සත්‍යතාවයක් නැත.

අනෙකුත් අවස්ථා වලදී මෙන් කොවිඩ් 19 වසංගත කාලය තුළදීද කොළඹ වරායේ මෙහෙයුම් කටයුතු සියල්ලම, පිළිගත් සෞඛ්‍ය නිර්නායකයන් ක්‍රමවත්ව අනුගමනය කරමින්, ඉතාම සාර්ථකව සිදු කරනු ලැබේ. මෙම වසංගත කාලය තුළදී තම සේවා අඛණ්ඩව සැපයූ දකුණු ආසියාවේ පිහිටි එකම වරාය කොළඹ වරාය වේ. 

මේ නිසා විවිධ පටු අරමුණු මුදුන් පමුණුවා ගැනීම වෙනුවෙන් විවිධ පාර්ශවයන් විසින් ප්‍රචාරණය කරනු ලබන ව්‍යාජ පුවත් වලට නොරැවටෙන ලෙස, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සියලු පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ කොළඹ වරායට සම්බන්ධ සියලුම තොරතුරු අපේ නිල වෙබ් අඩවි වන slpa.lk  සහ news.slpa.lk වලට පිවිසීමෙන්  ලබා ගත හැකිය.  

Read this Press Release in English

ව්‍යාජ ලිපියක්

Leave a Reply

*

sixteen − twelve =