ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ‘මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික සතිය’ හා එක්වෙයි

ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ද අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ සංකල්පයක් මත ක‍්‍රියාත්මක ‘මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික සතිය’ ඉලක්ක කර ගනිමින් වැඩසටහන් කිහිපයක් ක‍්‍රියාත්මක කෙරිණි. ඒ අනුව බැනර් ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම, දේශන, සම්මන්ත‍්‍රණ පැවැත්වීම හා අද දින ඒ වෙනුවෙන් පා ගමනක් ද වරාය පරිශ‍්‍රය තුළ සංවිධානය කෙරිණි. පෙ.ව. 08.00ට ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සභාපති කාර්යාලය අසලින් ආරම්භ වූ පා ගමන, මහපොළ වරාය හා සමුද්‍රීය විද්‍යායතනය දක්වා කි.මි. 07කට ආසන්න දුරන් ගමන් කෙරිණි. මේ සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය උප සභාපති පී.ජී. දසනායක, අධ්‍යක්‍ෂ (සේවා සැපැයුම්) උපාලි ද සොයිසා, අධ්‍යක්‍ෂ (තොරතුරු පද්ධති) ප‍්‍රසන්න ලොකුගේ, අධ්‍යක්‍ෂ (මානව සම්පත්) පී. රණතුංග යන මහත්වරුන් ද, ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ කොට්ඨාශ ප‍්‍රධානීන් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරීන් ද, විධායක නිළධාරීන් ඇතුළු සේවක මහත්ම මහත්මීන් ද විශාල පිරිසක් සහභාගී වි ය.

පා ගමන අවසානයේ දී මහපොළ වරාය හා සමුද්‍රීය විද්‍යායතනයේ දී මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය හා නීති විරෝධී ප‍්‍රවාහනය පිළිබඳ සේවකයින් දැණුවත් කිරීමේ සම්මන්ත‍්‍රණයක් ද පැවැත්විණි.

Leave a Reply

*

twelve − six =