ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ මුස්ලිම් මජ්ලීසය ඉෆ්තාර් උත්සවයට වෙන්කළ මුදල් ගංවතුරින් අවතැන් වූවන් සඳහා පරිත්‍යාග කරයි

ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ මුස්ලිම් මජ්ලීසය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන ඉෆ්තාර් උත්සවය 2017.06.15 දින පස්වරු 5.30 ට පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. වරාය හා නාවික ගරු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන මෙවර ඉෆ්තාර් උත්සවය ආගමානුකූල වතාවත් වලට මුල්තැන දෙමින් චාම් අන්දමින් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබීම විශේෂත්වයකි. ඉෆ්තාර් උත්සවය සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය මගින් ලබා දෙන රුපියල් ලක්‍ෂ 9 කට අධික මුදල මෙවර ඉෆ්තාර් උත්සවය වෙනුවෙන් වැය නොකොට එම මුදල් ගංවතුරින් අවතැන් වූ ජනතාව වෙත පරිත්‍යාග කිරීමට ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ මුස්ලිම් මජ්ලීසය කළමණාකාරීත්වයේ ද අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇත.

ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය පරාක‍්‍රම දිසානායක මහතා ප‍්‍රමුඛ අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය, උසස් නිලධාරීන්ගේ සහ ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ මුස්ලිම් සේවක මහත්ම මහත්මීන් මෙන්ම අන්‍යාගමික සේවක මහත්ම මහත්මීන් ද ජාතික සංහිඳියාව අර්ථ ගන්වමින් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට නියමිත ය.

Leave a Reply

*

four − 3 =