කොරෝනා වෛරසය නිරෝධායන වැඩසටහන වරාය සභාපති ජෙනරල් දයා…

මගී නෞකාවන්ගේ පැමිණෙන සංචාරකයින් හා එම නෞකාවල සේවක මහත්ම මහත්මීන්ගේ වෛද්‍ය වාර්තා නෞකාවේ කපිතාන්වරුන් මගින් ලබා ගෙන පරික්‍ෂා කිරීමත් මෙහිදී සිදුවේ. කොළඹ වරාය මගී පර්යන්තය වෙත පැමිණෙන සංචාරක මගී නෞකාවන්ගෙන් මෙරට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ සෞඛ්‍ය පහසුකම්…

Germany to assist Colombo Port development

Colombo Port needs further expansion to handle more container traffic Colombo had the highest container handling growth in the world in 2018 and has now reached its fullest capacity.  “We will be delighted to hear…

රාජ්‍ය අමාත්‍යය කනක හේරත් සහ ජර්මානු දූතපිරිස අතර…

තිරසාර ප්‍රවාහාන පද්ධතියක් ඇතිකිරීම සහ වරාය ආශ්‍රිත ප්‍රවාහන පද්ධතිය කාර්යක්ෂම කිරීමට මෙන්ම වරායේ කටයුතු පූරණ වශයෙන් ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සහය දැක්වීමට එම දූත පිරිස කැමැත්ත පල කළහ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ යටිතල පහසුකම්…

State Minister Visits Colombo Port

Hon. State Minister of Ports Development Kanaka Herath visited the Colombo Port today (12.09.2011). The Minister made this inspection tour with the objective of getting the latest information on current situation of the Colombo Port.…

MV CAPE NEMO makes Inaugural Call at the…

Expressing views at the occasion, Habour Master of SLPA Capt.Nirmal Silva said that the Sri Lanka Ports Authority (SLPA) would like to express its immense gratitude for inaugurating operations of MV  CAPE NEMO with SLPA. …

World Maritime Day 2019 is today

On 26 September, IMO and the global maritime community celebrate the annual World Maritime Day, under the theme "Empowering Women in the Maritime Community". "Gender equality has been recognized as one of the key platforms…