අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා ප‍්‍රංශයේ දී කොළඹ වරාය ප‍්‍රවර්ධනයට පියවර ගනී

වරාය හා නාවික ගරු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් යුත් නියෝජිත පිරිසක් කොළඹ වරායේ ව්‍යාපාරික ප‍්‍රවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් පසුගියදා ප‍්‍රංශය බලා පිටත් වි ය. ශ‍්‍රී ලංකා […]