கொவிட்-19 சந்தேக நபா் காரணமாக துறைமுக ஜய கொள்கலன் முனையத்தின் இரண்டு பகுதிகளின் இயக்கச்செயற்பாடுகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுவது ஒரு பொய்.

இலங்கை துறைமுகத்திற்குரிய சகல முனையங்களிலும் இயக்கச்செயற்பாடுகள் தொடா்ச்சியாக இடம்பெறுகின்றன. கொவிட்-19 நோய்த்தொற்று அறிகுறி காரணமாக இலங்கை துறைமுக அதிகாரசபையில் கடமை புரிகின்ற ஊழியா் ஒருவர் காரணமாக துறைமுக ஜய கொள்கலன் முனையத்தின் முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது […]

18 மாதங்களுள் கொழும்பு துறைமுகம் ஸ்மார்ட் துறைமுகமாக மாற்றியமைக்கப்படும்

கொழும்பு துறைமுகத்தை இலங்கையின் ஸ்மார்ட் வர்த்தக துறைமுகமாக மாற்றியமைக்கும் பொருட்டு நவீன தொழில்நுட்ப முறைகள் துறைமுக செயற்பாடுகளிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுவதாக துறைமுகங்கள் , கப்பற்றுறை மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர் சாகல ரத்னாயக்க இன்று அறிவித்தார்.

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி துறைமுக 2050 வரையிலான துறைமுக அபிவிருத்திக்கு ஆதரவு

இலங்கை துறைமுக அதிகார சபை, துறைமுகங்கள் , கப்பற்றுறை மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சு ஒன்றினைந்து நடாத்தும் news.slpa.lk செய்தி தள அங்குரார்பனம் மற்றும் விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு துறைமுகம் கப்பற்றுறை மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ சாகல ரத்னாயக்க கரங்களால் இன்று(21) அமைச்சின் கேட்போர்கூடத்தில் நடைப்பெற்றது.